Saad Hussain, MD

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Đại học Y khoa Georgetown - Washington, DC
Tốt nghiệp: 2013

Nơi cư trú: Bệnh viện Yale New Haven - New Haven, CT
Năm cư trú: 2014-2018
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Trung tâm Y tế Đại học Duke - Durham, NC
Năm học bổng: 2019
Học bổng Chuyên ngành phụ: Mạch máu và X quang can thiệp

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung