Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Trường Y Đại học North Carolina, Chapel Hill, NC
Tốt nghiệp: 1999

Nơi cư trú: Viện X quang Mallinckrodt, St. Louis, MO
Năm cư trú: 2000-2004
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Viện X quang Mallinckrodt, St. Louis, MO
Năm học bổng: 2006
Học bổng Chuyên ngành phụ: Phẫu thuật nội mạch thần kinh

Được cấp phép trong: TX & MO

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung