Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Trường Y Đại học Texas, San Antonio, TX
Tốt nghiệp: 1996

Nơi cư trú: Trung tâm Y tế Đại học Baylor, Dallas, TX (98-00) & Trường Y Harvard, Boston, MA (02-03)
Nội dung tập trung: Nội khoa & Y học hạt nhân

Học bổng: N / A
Năm học bổng: N / A
Học bổng Chuyên ngành phụ: Không áp dụng

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung