Dr. Robert Sanchez

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
School: University of New Mexico School of Medicine - Albuquerque, NM
Tốt nghiệp: 1986

Residency: University of South Florida - Tampa, FL
Residency Years: 1990
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Fellowship: University of California San Diego - San Diego, CA
Năm học bổng: 1991
Fellowship Sub-specialty: Cardiovascular and Vascular Interventional Radiology

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung