Dr. Robert Reeb

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Chi nhánh Y tế Đại học Texas tại Galveston, TX
Tốt nghiệp: 1980

Nơi cư trú: Đại học Emory, Atlanta, GA
Năm cư trú: 1983-1987
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Trung tâm Y tế Tây Nam Đại học Texas / Bệnh viện Parkland, Dallas, TX
Năm nghiên cứu sinh: 1988
Học bổng Chuyên ngành phụ: Thần kinh học

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung