Dr. Robert Emery

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
School: Uniformed Services University of Health Sciences - Bethesda, MD
Tốt nghiệp: 2002

Residency: San Antonio Uniformed Services Health Education Consortium - San Antonio, TX
Residency Years: 2009
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas - San Antonio, TX
Năm học bổng: 2022
Học bổng Chuyên ngành phụ: Hình ảnh Vú

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung