Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Trung tâm Y tế Tây Nam Đại học Texas tại Dallas, TX
Tốt nghiệp: 2003

Nơi cư trú: Trung tâm Y tế Tây Nam Đại học Texas tại Dallas, TX
Năm cư trú: 2004-2008
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Trung tâm Y tế Đại học Maryland, Baltimore, MD
Năm học bổng: 2009
Học bổng Chuyên ngành phụ: Chẩn đoán hình ảnh cơ xương khớp

Được cấp phép tại: TX & MD

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung