Dr. Richard Jensen

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Đại học Texas Southwestern Medical School tại Dallas, TX
Tốt nghiệp: 1988

Nơi cư trú: Trung tâm Y tế Tây Nam Đại học Texas / Bệnh viện Parkland Memorial, Dallas, TX
Năm cư trú: 1988-1992
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Trung tâm Y tế Đại học Baylor, Dallas, TX
Năm học bổng: 1993
Học bổng Chuyên ngành phụ: MRI

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung