Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Chi nhánh Y tế Đại học Texas tại Galveston, TX
Tốt nghiệp: 1984

Nơi cư trú: Trung tâm Y tế Đại học Baylor, Dallas, TX
Năm cư trú: 1985-1988
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: N / A
Năm học bổng: N / A
Học bổng Chuyên ngành phụ: Không áp dụng

Được cấp phép tại: TX

Giáo dục khác: Chương trình EMBA của Đại học Baylor Dallas (2001)

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung