Dr. Raymond LeBlanc

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
School: The University of Texas Medical Branch at Galveston - Galveston, TX
Graduated: 2017

Nơi cư trú: Trung tâm Y tế Đại học Baylor - Dallas, TX
Residency Years: 2022
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Trung tâm Y tế Đại học Baylor - Dallas, TX
Fellowship Years: 2023
Học bổng Chuyên ngành phụ: Hình ảnh cơ thể

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung