Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Cao đẳng Y tế Georgia, Augusta, GA
Tốt nghiệp: 2005

Nơi cư trú: Đại học Texas HSC tại Houston, Houston, TX
Năm cư trú: 2010
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Đại học Texas HSC tại Houston, Houston, TX
Năm học bổng: 2011
Học bổng Chuyên ngành phụ: Thần kinh học

Được cấp phép tại: TX

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung