Dr. Ramandeep Signh

Bằng cấp y tế: Tiến sĩ Y khoa
School: University of Medicine and Dentistry of New Jersey
Tốt nghiệp: 2004

Residency: Mount Sinai School of Medicine - Morristown, NJ
Residency Years: 2009
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Fellowship: The University of Texas Health Science Center at Houston - Houston, TX
Năm học bổng: 2010
Học bổng Chuyên ngành phụ: X quang cơ xương khớp

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung