Dr. Pulin Patel

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
School: Medical College of Ohio - Toledo, OH
Tốt nghiệp: 1999

Residency: Henry Ford Health System - Detroit, MI
Residency Years: 2005
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Fellowship: University of Pennsylvania - Philadelphia, PA
Năm học bổng: 2006
Học bổng Chuyên ngành phụ: Thần kinh học

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung