Bằng cấp y tế: Bác sĩ Y khoa nắn xương
Trường học: Đại học Nova Southeastern University College of Osteopathic Medicine, Fort Lauderdale, FL
Tốt nghiệp: 2011

Nơi cư trú: Bệnh viện Đại học Cooper / Trường Y tế Cooper thuộc Đại học Rowan, Camden, NJ
Năm cư trú: 2012-2016
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Bệnh viện Nhi đồng Philadelphia | Đại học Pennsylvania Trường Y khoa Perelman, Philadelphia, PA
Năm học bổng: 2017
Học bổng Chuyên ngành phụ: X quang Nhi khoa

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

Trình độ học vấn khác: Thạc sĩ Khoa học Sức khỏe - Đại học Johns Hopkins (2006)

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung