Dr. Prakash Gajera

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Đại học Texas Southwestern Medical School - Dallas, TX
Graduated: 2017

Residency: University of Texas Southwestern Medical Center - Dallas, TX
Residency Years: 2023
Residency Focus: Interventional Radiology

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung