Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas, Dallas, TX
Tốt nghiệp: 1983

Nơi cư trú: Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas, Dallas, TX
Năm cư trú: 1983-1987
Tiêu điểm dư lượng: Xạ học hạt nhân

Học bổng: N / A
Năm học bổng: N / A
Học bổng Chuyên ngành phụ: Không áp dụng

Được cấp phép tại: TX

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung