Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Trung tâm Y tế Tây Nam Đại học Texas tại Dallas, TX
Tốt nghiệp: 1998

Nơi cư trú: Trung tâm Y tế Đại học Baylor, Dallas, TX
Năm cư trú: 1999-2003
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: N / A
Năm học bổng: N / A
Học bổng Chuyên ngành phụ: Không áp dụng

Được cấp phép tại: TX

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung