Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Cao đẳng Y tế Guntur - Andhra Pradesh, Ấn Độ
Tốt nghiệp: 2002

Nơi cư trú: Đại học Drexel - Philadelphia, PA
Năm cư trú: 2005-2009
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Đại học Thomas Jefferson - Philadelphia, PA
Năm học bổng: 2010
Học bổng Chuyên ngành phụ: Chẩn đoán hình ảnh bụng

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung