Dr. Khanna

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
School: University of Maryland School of Medicine - Baltimore, MD
Tốt nghiệp: 2012

Residency: University of Maryland Medical Center - Baltimore, MD
Residency Years: 2017
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Fellowship: The Johns Hopkins University Hospital - Baltimore, MD
Fellowship Years: 2018-2019
Học bổng Chuyên ngành phụ: Thần kinh học

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung