Dr. M. Bilal Alam

Bằng cấp y tế: Tiến sĩ Y khoa
School: University of Missouri-Kansas City School of Medicine - Kansas City, MO
Graduated: 2017

Residency: Brown University School of Medicine - Providence, RI
Residency Years: 2019
Residency Focus: Integrated IR/DR

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung