Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Cao đẳng Y tế Ohio, Toledo, OH
Tốt nghiệp: 1996

Nơi cư trú: Đại học Arkansas cho Khoa học Y tế, Little Rock, AR
Năm cư trú: 1997-2001
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Bệnh viện Parkland Memorial / Trung tâm Y tế Tây Nam Đại học Texas, Dallas, TX
Năm học bổng: 2002
Học bổng Chuyên ngành phụ: MRI

Được cấp phép tại: TX

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung