Dr. Penney

Bằng cấp y tế: Tiến sĩ Y khoa
Trường học: Đại học Arkansas về Khoa học Y tế - Little Rock, AR
Tốt nghiệp: 1996

Residency: Vanderbilt University Medical Center - Nashville, TN
Residency Years: 2001
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Fellowship: Mallinckrodt Institute of Radiology of Washington University - St. Louis, MO4
Năm học bổng: 2006
Học bổng Chuyên ngành phụ: Hình ảnh cơ thể

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung