Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas, San Antonio, TX
Tốt nghiệp: 1999

Nơi cư trú: Đại học Texas Southwestern Medical School tại Dallas, TX
Năm cư trú: 2000-2004
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: N / A
Năm học bổng: N / A
Học bổng Chuyên ngành phụ: Không áp dụng

Được cấp phép tại: TX

Giáo dục khác: Đại học Bắc Texas, Denton, TX - MS về Sinh học (1982) & Tiến sĩ về Sinh học (1995)

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung