Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas, San Antonio, TX
Tốt nghiệp: 1992

Nơi cư trú: Bệnh viện Đại học / Audie Murphy VAH, San Antonio, TX
Năm cư trú: 1992-1996
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Đại học Florida / Bệnh viện Shands, Gainsville, FL
Năm học bổng: 1997
Học bổng Chuyên ngành phụ: Chẩn đoán hình ảnh bụng

Được cấp phép tại: TX

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung