Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Đại học Texas Southwestern Medical School tại Dallas, TX
Tốt nghiệp: 1994

Nơi cư trú: Trung tâm Y tế Đại học Baylor, Dallas, TX
Năm cư trú: 1994-1998
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Chi nhánh Y tế Đại học Texas tại Galveston, TX
Năm học bổng: 1999
Học bổng Chuyên ngành phụ: Hình ảnh cơ thể

Được cấp phép tại: TX

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung