Dr. Gouvion

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
School: University of California Los Angeles Center for Health Sciences - Los Angeles, CA
Tốt nghiệp: 2000

Residency: The University of Texas Southwestern Medical School - Dallas, TX
Residency Years: 2005
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Fellowship: The University of Texas Southwestern Medical School - Dallas, TX
Năm học bổng: 2006
Học bổng Chuyên ngành phụ: Thần kinh học

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung