Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Đại học Y khoa Oklahoma, Thành phố Oklahoma, OK
Tốt nghiệp: 2003

Nơi cư trú: Đại học Arkansas cho Khoa học Y tế, Little Rock, AR
Năm cư trú: 2004-2008
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Trung tâm Y tế Baptist Đại học Wake Forest, Winston-Salem, NC
Năm học bổng: 2009
Học bổng Chuyên ngành phụ: Mạch máu & X quang can thiệp

Được cấp phép trong: TX & NC

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung