Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Đại học Texas Southwestern Medical School tại Dallas, TX
Tốt nghiệp: 2003

Nơi cư trú: Trung tâm Y tế Đại học Duke, Durham, NC
Năm cư trú: 2004-2008
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Trung tâm Y tế Đại học Duke, Durham, NC
Năm học bổng: 2009
Học bổng Chuyên ngành phụ: Chẩn đoán hình ảnh cơ xương khớp

Được cấp phép trong: TX & NC

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung