Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Trường Y Đại học Virginia, Charlottesville, VA
Tốt nghiệp: 2000

Nơi cư trú: Hệ thống Y tế Đại học Virginia, Charlottesville, VA
Năm cư trú: 2001-2005
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Hệ thống Y tế Đại học Virginia, Charlottesville, VA
Năm học bổng: 2005-2007
Học bổng Chuyên ngành phụ: Thần kinh học

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung