Tiến sĩ Matthew Fiesta

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Trung tâm Khoa học Y tế UT tại Houston
Tốt nghiệp: 2008

Nơi cư trú: Hệ thống Y tế & Bệnh viện UT Southwestern / Parkland - Dallas, TX
Năm cư trú: 2009-2013
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: UT Southwestern / Hệ thống Y tế & Bệnh viện Parkland - Dallas, TX
Năm học bổng: 2013-2016
Học bổng Chuyên ngành phụ: Chẩn đoán thần kinh & Phẫu thuật can thiệp thần kinh

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung