Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Trung tâm Khoa học Y tế của Đại học Bang New York tại Đại học Y Brooklyn
Tốt nghiệp: 1996

Nơi cư trú: Trung tâm Y tế Irvine của Đại học California
Năm cư trú: 1997-2001
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Bệnh viện Quận Los Angeles và Trung tâm Y tế USC
Năm học bổng: 2002
Học bổng Chuyên ngành phụ: Hình ảnh cơ thể

Được cấp phép tại: TX & CA

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung