Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Bang Louisiana, Shreveport, LA
Tốt nghiệp: 2004

Nơi cư trú: Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Bang Louisiana, Shreveport, LA
Năm cư trú: 2005-2009
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas, Houston, TX
Năm học bổng: 2010
Học bổng Chuyên ngành phụ: MRI cơ thể

Được cấp phép tại: TX & LA

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung