Dr. Mark Sohner

Bằng cấp y tế: Tiến sĩ Y khoa
Trường học: Trung tâm Khoa học Y tế Texas A&M Trường Đại học Y - Temple, TX
Graduated: 2017

Nơi cư trú: Trung tâm Y tế UT Southwestern - Dallas, TX
Residency Years: 2023
Residency Focus: Interventional Radiology / Diagnostic Radiology

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung