Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Đại học Bombay, Ấn Độ
Tốt nghiệp: 1989

Nơi cư trú: Bệnh viện King Edward Memorial, Bombay, Ấn Độ (1989-1992) & Trung tâm Khoa học Y tế LSU, Shreveport, LA (2004-2007)
Năm cư trú: 1989-1992 & 2004-2007
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Trung tâm Y tế Đại học Rochester / Bệnh viện Strong Memorial, Rochester, NY
Năm học bổng: 2003
Học bổng Chuyên ngành phụ: Thần kinh học

Được cấp phép tại: TX & LA

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung