Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Khoa Y Đại học Công nghệ Texas, Lubbock, TX
Tốt nghiệp: 1989

Nơi cư trú: Chi nhánh Y tế Đại học Texas tại Galveston, TX
Năm cư trú: 1989-1993
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Chi nhánh Y tế Đại học Texas tại Galveston, TX
Năm học bổng: 1994
Học bổng Chuyên ngành phụ: MRI

Được cấp phép tại: TX

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung