Dr. Evans

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas - San Antonio, TX
Tốt nghiệp: 2011

Residency: Texas A&M University College of Medicine - Scott & White Memorial Hospital
Residency Years: 2016
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Fellowship: Texas A&M University College of Medicine - Scott & White Memorial Hospital
Năm học bổng: 2017
Học bổng Chuyên ngành phụ: X quang can thiệp

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung