Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Đại học Y khoa Baylor, Houston, TX
Tốt nghiệp: 2007

Nơi cư trú: Trung tâm Y tế Đại học Wake Forest, Winston-Salem, NC
Năm cư trú: 2008-2012
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Trung tâm Y tế Đại học Wake Forest, Winston-Salem, NC
Năm học bổng: 2013
Học bổng Chuyên ngành phụ: Chụp ảnh bụng và X quang can thiệp

Được cấp phép trong: TX & NC

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung