Dr. KiAnne Hardee

Bằng cấp y tế: Tiến sĩ Y khoa
School: Louisiana State University Health Science Center - Shreveport, LA
Tốt nghiệp: 2005

Residency: University of Texas Southwestern Medical Center - Dallas, TX
Năm cư trú: 2010
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Fellowship: University of Texas Southwestern Medical Center - Dallas, TX
Năm học bổng: 2011
Học bổng Chuyên ngành phụ: Hình ảnh Vú

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung