Dr. Kevin Short

Bằng cấp y tế: Tiến sĩ Y khoa
School: Texas Tech University Health Science Center - Lubbock, TX
Tốt nghiệp: 1990

Residency: Indiana University School of Medicine - Indianapolis, IN
Residency Years: 1995
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Fellowship: Indiana University School of Medicine - Indianapolis, IN
Năm học bổng: 1996
Học bổng Chuyên ngành phụ: Mạch máu & X quang can thiệp

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung