Dr. Kevin Hoang

Bằng cấp y tế: Tiến sĩ Y khoa
School: University of Iowa - Iowa City, IA
Graduated: 2017

Residency: Cedars Sinai Medical Center - Los Angeles, CA
Residency Years: 2022
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Fellowship: University of Pittsburgh Medical Center - Pittsburgh, PA
Fellowship Years: 2023
Học bổng Chuyên ngành phụ: X quang can thiệp

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung