Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Bang Louisiana, Shreveport, LA
Tốt nghiệp: 2006

Nơi cư trú: Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Bang Louisiana, Shreveport, LA
Năm cư trú: 2007-2011
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Trung tâm Ung thư Memorial Sloan-Kettering, New York, NY
Năm học bổng: 2012
Học bổng Chuyên ngành phụ: Chụp ảnh Vú và Cơ thể

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung