Dr. Kalpana Ramakrishna

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Đại học Texas Southwestern Medical School - Dallas, TX
Tốt nghiệp: 1994

Nơi cư trú: Trung tâm Y tế Đại học Baylor - Dallas, TX
Residency Years: 1995
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Fellowship: University of Texas Southwestern Medical School - Dallas, TX
Năm học bổng: 2001
Học bổng Chuyên ngành phụ: X quang cơ xương khớp

Học bổng: Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas - San Antonio, TX
Năm học bổng: 1999
Học bổng Chuyên ngành phụ: Chẩn đoán hình ảnh bụng

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung