Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Cao đẳng Y tế Jawaharlal Nehru, Belgaum, Ấn Độ
Tốt nghiệp: 2004

Nơi cư trú: Đại học Arkansas cho Khoa học Y tế, Little Rock, AR
Năm cư trú: 2007-2011
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Trung tâm Y tế Đại học Duke, Durham, NC
Năm học bổng: 2012
Học bổng Chuyên ngành phụ: Thần kinh học

Được cấp phép trong: TX, NC & AR

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung