Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Đại học Toledo Cao đẳng Y - Toledo, OH
Tốt nghiệp: 2011

Nơi cư trú: Trung tâm Y tế Đại học Baylor - Dallas, TX
Năm cư trú: 2011-2016
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Trung tâm Y tế Đại học Baylor - Dallas, TX
Năm học bổng: 2017
Học bổng Chuyên ngành phụ: Mạch máu và X quang can thiệp

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung