Justin McCaslin, MD

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Trung tâm Y tế Tây Nam Đại học Texas - Dallas, TX
Tốt nghiệp: 2014

Nơi cư trú: Trung tâm Y tế Đại học Baylor - Dallas TX
Năm cư trú: 2014-2019
Nội dung tập trung: Nội khoa & X quang chẩn đoán

Học bổng: Trung tâm Y tế Đại học Baylor - Dallas, TX
Năm học bổng: 2020
Học bổng Chuyên ngành phụ: Mạch máu và X quang can thiệp

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung