Justin Becker, DO

Bằng cấp y tế: Bác sĩ Y khoa nắn xương
Trường học: Cao đẳng Y học nắn xương DeBusk - Harrogate, TN
Tốt nghiệp: 2012

Nơi cư trú: Trung tâm Y tế Đại học Bang Oklahoma - Tulsa, OK
Năm cư trú: 2013-2017
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Trung tâm Ung thư MD Anderson của Đại học Texas - Houston, TX
Năm học bổng: 2017
Học bổng Chuyên ngành phụ: X quang cơ xương khớp

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung