Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Đại học Texas Southwestern Medical School tại Dallas, TX
Tốt nghiệp: 2001

Nơi cư trú: Trung tâm Y tế Tây Nam Đại học Texas tại Dallas, TX
Năm cư trú: 2002-2006
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Đại học Wisconsin, Madison, WI
Năm học bổng: 2007
Học bổng Chuyên ngành phụ: MRI

Được cấp phép trong: TX & WI

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung