Tiến sĩ Carlton

Bằng cấp y tế: Bác sĩ Y khoa nắn xương
Trường học: Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Bắc Texas, Fort Worth, TX
Tốt nghiệp: 2014

Nơi cư trú: Đại học Y khoa Baylor, Houston, TX
Năm cư trú: 2015-2019
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung