Dr. Joseph Yetto

Bằng cấp y tế: Tiến sĩ Y khoa
School: Uniformed Services University of Health Sciences - Bethesda, MD
Tốt nghiệp: 2011

Residency: Naval Medical Center Sad Diego - San Diego, CA
Residency Years: 2019
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung