Dr. Joseph Schultz

Bằng cấp y tế: Tiến sĩ Y khoa
School: University of Texas HSC - Houston, TX
Tốt nghiệp: 2010

Residency: Loyola University Medical Center - Maywood, IL
Residency Years: 2015
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Fellowship: University of Utah - Salt Lake City, UT
Năm học bổng: 2016
Học bổng Chuyên ngành phụ: Chẩn đoán hình ảnh cơ xương khớp

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung